0600 Ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9

Algemeen
Ingesloten
Aantekeningen

ESR-code: 0600
Naam: Ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9

Net als de groep 01 vindt deze groep slechts toepassing in de begrotingen. Hij wordt enkel gebruikt voor de voorlopige classificatie van de verschillende of onvoorziene ontvangsten

Bij de verwezenlijkingen zullen deze ontvangsten moeten worden verdeeld over de hoofdgroepen 1 tot en met 9.

  • verschillende en toevallige ontvangsten

Net als de economische code 01.00 moet het gebruik van code 06.00 zoveel mogelijk worden vermeden.