49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)

Algemeen
Ingesloten
ESR-code: 49
Naam: Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)

Onder groep 49 boekt men de ontvangsten uit inkomensoverdrachten geïnd door een institutionele groep ontvangt (federale overheid, gemeenschappen, gewesten of gemeenschapscommissies) en komende van een andere institutionele groep.

De groep 49 is over de volgende subgroepen verdeeld:

  • 49.1: gemeenschapscommissies;
  • 49.2: gemeenschappen;
  • 49.3: gewesten;
  • 49.4: federale overheid;
  • 49.5: interregionale eenheden.