2820 Dividenden

Algemeen
Ingesloten
ESR-code: 28.20
Naam: Dividenden

Hieronder vallen alle dividenden geïnd door een eenheid van de overheidssector als aandeelhouder in bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen, ongeacht of de overheid al dan niet de meer­derheid van de aandelen bezit.

  • Belgacomdividend;
  • Dividend van de FPIM;
  • Dividend van de NBB;
  • Dividenden van PMV, LRM, …