4 Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector (Ontvangsten)

Algemeen
Ingesloten
ESR-code: 4
Naam: Inkomstenoverdrachten binnen de overheidssector

Hoofdgroep 4 betreft de inkomensoverdrachten binnen de overheidssector. De overheidssector omvat de volgende subsectoren:

 • federale overheid;
 • sociale zekerheid;
 • lokale overheden;
 • gemeenschappen;
 • gemeenschapscommissies;
 • gewesten;
 • gesubsidieerd autonoom onderwijs.
 • 46: inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep (ontvangsten);
 • 47: inkomensoverdrachten van de sociale zekerheidsinstellingen;
 • 48: inkomensoverdrachten van lokale overheden;
 • 49: inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen.