8817 Terugbetaling van de EU in het kader van de geprefinancierde uitgaven door de entiteit

Algemeen
Ingesloten
ESR-code: 88.17
Naam: Terugbetaling van de EU in het kader van de geprefinancierde uitgaven door de entiteit

De subsidies die zullen worden ontvangen van de EU na het einde van het jaar waarin de effectieve uitgaven werden gedaan in termen van vereffening in het kader van een project A, worden geboekt op een basisallocatie in de uitgaven met een economische code 84.17 in de loop van het jaar waarin deze effectieve uitgaven in termen van vereffening van het project A gebeuren en dit op het ogenblik van deze uitgave in termen van vereffening.

In de loop van het jaar waarin deze subsidies van de EU effectief worden ontvangen, wordt het bedrag van deze subsidies geboekt op een artikel met een economische code 88.17.

Het gaat om een boeking die de tegenpost is van de uitgave die voorheen werd geboekt op een basisallocatie met een economische code 84.17.