495 Inkomensoverdrachten van interregionale eenheden

Algemeen
Ingesloten
Aantekeningen
ESR-code: 49.5
Naam: Inkomensoverdrachten van interregionale eenheden

Onder code 49.50 worden de inkomstenoverdrachten geboekt die de federale overheid, de gemeenschappen, de gewesten of de gemeenschappelijke gemeenschapscommissies ontvangen van interregionale eenheden.

In de lijst van de eenheden van de overheidssector van 17 april 2015 meent het INR dat volgende eenheden moeten worden beschouwd als interregionaal:

  • Vitrufin;
  • Krediet voor sociale woonbouw;
  • Epsynomics;
  • Belgian Mobility Card;
  • Theodorus II;
  • GIEI (Groupement d’intérêt économique et informatique);
  • Theodorus III;
  • Viapass;
  • Participatiefonds.

Deze code mag enkel worden gebruikt voor overdrachten vanuit die enkele eenheden die als interregionaal worden beschouwd. De lijst van deze eenheden kan met de tijd veranderen maar zal  in principe zeer beperkt blijven.