3710 Directe belastingen ten laste van bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen

Algemeen
Ingesloten
Uitgesloten
Aantekeningen

ESR-code: 37.10
Naam: Directe belastingen ten laste van bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen

Onder de code 37.10 worden de directe belastingen geboekt afkomstig van bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen.

  • de onroerende voorheffing ten laste van bedrijven;
  • de roerende voorheffing ten laste van bedrijven;
  • de vennootschapsbelasting (inkohieringen en voorafbetalingen);
  • belastingen ten laste van niet-ingezetenen (vennootschappen);
  • de jaarlijkse taks op collectieve beleggingsinstellingen.
  • de onroerende en roerende voorheffing ten laste van natuurlijke personen (37.20);
  • de belasting op niet-ingezetenen ten laste van natuurlijke personen (37.20).

Sommige belastingen worden globaal aangerekend op een enkel ontvangstenartikel. Toch moet via een verschillende economische code een onderscheid worden gemaakt tussen het gedeelte “vennootschappen” (37.10) en het gedeelte “natuurlijke personen” (37.20).