9 Overheidsschuld (Ontvangsten)

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 9
Naam: Overheidsschuld

Deze hoofdgroep 9 betreft verrichtingen die in het ESR 2010 worden beschouwd als financiële verrichtingen andere dan de verrichtingen uit de hoofdgroep 8.

Volgende groepen behoren tot de hoofdgroep 9:

  • 96:  opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar;
  • 97:  aanmuntingen;
  • 98: verhoging van het eigen vermogen;
  • 99: opbrengst van voorschotten.