4640 Inkomensoverdrachten van Vlaamse Openbare Instellingen, IVA’s met rechtspersoonlijkheid, Eigen Vermogens en publiekrechtelijke EVA’s

Algemeen
Ingesloten
Uitgesloten

ESR-code: 46.40
Naam: Inkomensoverdrachten van Vlaamse Openbare Instellingen, IVA’s met rechtspersoonlijkheid, Eigen Vermogens en publiekrechtelijke EVA’s

Onder code 46.40 worden de lopende ontvangsten geboekt die een eenheid (institutionele overheid, DAB, Vlaamse Openbare Instellingen, IVA’s met rechtspersoonlijkheid, Eigen Vermogens en publiekrechtelijke EVA’s, onderwijsinstelling, overheids-vzw, andere overheidseenheid) krijgt van een Vlaamse Openbare Instellingen, IVA’s met rechtspersoonlijkheid, Eigen Vermogens en publiekrechtelijke EVA’s die tot dezelfde institutionele groep behoort.

Voorbeeld:

  • ontvangst van de federale overheid komende van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie;
  • inkomensoverdrachten/toelagen van VOI’s A, IVA’s met rechtspersoonlijkheid, VOI’s B en Sui Generis, Eigen Vermogens en publiekrechtelijke EVA’s, Herculesstichting.
  • inkomensoverdrachten/subsidies van vzw’s en andere privaatrechtelijke EVA’s.