7612 Verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheidssector

Algemeen

ESR-code: 76.12
Naam: Verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheidssector