4610 Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 46.10
Naam: Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid

Onder code 46.10 worden de lopende ontvangsten geboekt die worden geïnd door een ADBA, AOI, een overheids-vzw, een onderwijsinstelling of een andere overheidseenheid, komende van de institutionele overheid waarmee hij moet worden geconsolideerd volgens de lijst van eenheden van de overheidssector.

Voorbeelden:

  • lopende dotatie ontvangen door de Regie der Gebouwen;
  • lopende dotatie ontvangen door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.