5650 Vermogensheffingen van gezinnen

Algemeen
Uitgesloten
ESR-code: 56.50
Naam: Vermogensheffingen van gezinnen

Onder de ESR-code 56.50 worden de vermogensheffingen geboekt betaald door gezinnen.

Men boekt hier hoofdzakelijk successierechten, schenkingsrechten en de heffing op het langetermijnsparen.

Periodieke vermogensheffingen worden verondersteld aangerekend te worden op het inkomen en worden dus beschouwd als inkomensoverdracht (groep 37).