8973 Terugbetaling van voorschotten door lokale overheden

Algemeen

ESR-code: 89.73
Naam: Terugbetaling van voorschotten door lokale overheden