4854 Inkomensoverdrachten van hulpverleningszones

Algemeen
Uitgesloten
ESR-code: 48.54
Naam: Inkomensoverdrachten van hulpverleningszones

Hieronder worden de inkomensoverdrachten van hulpverleningszones vermeld.

Overdrachten vanwege intercommunales die volgens de klassering van het INR niet tot de sector S.13.13 behoren.