2830 Huurgelden van gronden

Algemeen

ESR-code: 28.30
Naam: Huurgelden van gronden

Tot deze ontvangstencategorie behoren onder meer:

a) de huurgelden, eventueel de erfpacht van gronden die aan anderen in gebruik zijn gegeven als landbouwgronden, gronden voor de bouw van woningen en van bedrijfsgebouwen, enz. Om praktische redenen wordt de pacht bruto opgenomen, dit is inclusief belastingen en onderhoudskosten;
b) de verhuur van grond, meestal van korte duur, ten behoeve van marktkraampjes, enz.;
c) de parkeervergunningen en -gelden;
d) de toestemming aan openbare nuts- en transportbedrijven voor de aanleg van kabels, buizen, rails, enz. in de openbare grond;
e) de verhuur van wateren voor scheepvaart of visvangst;
f) de verhuur van gronden voor de jacht;
g) de vergunningen om openbare gronden te laten begrazen.