3720 Directe belastingen ten laste van gezinnen en vzw’s ten behoeve van de gezinnen

Algemeen
Ingesloten
Uitgesloten
Aantekeningen

ESR-code: 37.20
Naam: Directe belastingen ten laste van gezinnen en vzw’s ten behoeve van de gezinnen

Onder de code 37.20 worden de directe belastingen geboekt ten laste van de gezinnen en vzw’s ten behoeve van de gezinnen.

  • de onroerende voorheffing ten laste van natuurlijke personen;
  • de roerende voorheffing (natuurlijke personen);
  • de belasting ten laste van niet-ingezetenen (natuurlijke personen);
  • personenbelasting (inkohieringen en bedrijfsvoorheffing);
  • de belasting op de werkgeversparticipatie;
  • de belastingen op de vzw’s.
  • de onroerende en roerende voorheffing ten laste van vennootschappen (37.10);
  • de belasting op niet-ingezetenen ten laste van vennootschappen (37.10).

Sommige belastingen worden globaal aangerekend op een enkel ontvangstenartikel. Toch moet via een verschillende economische code een onderscheid worden gemaakt tussen het gedeelte “vennootschappen” (37.10) en het gedeelte “natuurlijke personen” (37.20).