78 Voorraadverminderingen

Algemeen
Ingesloten
Aantekeningen

ESR-code: 78
Naam: Voorraadverminderingen

Het gaat om alle voorraden die een eenheid kan aanleggen: voorraden voor spoedeisende gevallen en normale voorraden van goederen; de vennootschap kan deze gebruiken voor haar normale werking of het kan gaan om voorraden van duurzame roerende goederen. We herinneren eraan dat aankopen van goederen naargelang van het geval worden geboekt als aankopen van niet-duurzame goederen (code 12) of als aankopen van duurzame roerende goederen (code 74). Deze boekingen moeten vervolgens worden gecorrigeerd met de bedragen in voorraad of afgenomen op de voorraden.

Als de verrichtingen op de voorraden niet worden geboekt op bruto- maar op nettobasis wordt een toename van de voorraden geboekt onder code 75 en een afname onder code 78.

Voorbeeld: in het jaar t worden voor 1000 euro niet-duurzame goederen weggenomen uit de voorraden. Code 12.11 wordt met 1000 verhoogd en code 78.00 wordt verhoogd met 1000.

Er is geen enkele verplichting om deze codes te gebruiken. Enkel eenheden die dergelijke verrichtingen in hun jaarrekening boeken, moeten deze codes gebruiken.