6940 Kapitaaloverdrachten van de federale overheid

Algemeen

ESR-code: 6940
Naam: Kapitaaloverdrachten van de federale overheid

Ontvangsten komende uit kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen worden geboekt in groep 69. De structuur van deze groep is gelijk aan die van de groep 65.