161 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector

Algemeen

ESR-code: 16.1
Naam: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector

Deze subgroep is als volgt uitgesplitst:

16.11: aan de bedrijven;
16.12: aan vzw’s ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen;
16.13: aan het buitenland.