744100 Terugvordering gedetacheerd personeel

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)
ER ER omschrijving Dt Ct

416200

Vorderingen op personeel

X

744100

Vorderingen op personeel

X

 

Ingesloten:
  • Terugvordering van de loonkosten van gedetacheerd personeel.
Uitgesloten:
  • Terugvordering loonkosten personeelsleden (455200)
  • Vorderingen loonkosten in het kader van arbeidsongevallen (744200)