745900 Andere recuperaties

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 745900 Andere recuperaties omvat de andere gerecupereerde bedragen die niet geboekt kunnen worden onder een andere 745-rekening. Hieronder vallen de terugstortingen van dubbele betalingen, terugbetalingen creditnota’s,  kosten bij inbeslagname dieren enz..

Toepassingsgebieden:

ER

ER omschrijving

Dt

Ct

416000

Diverse vorderingen

X

745900

Andere recuperaties

X

 

Ingesloten:

 • Terugvordering toegebrachte schade aan bv. elektronische enkelbanden
 • Verlies van eigendommen van de organisatie
 • Recuperaties in het kader van fraude
 • Terugstorting door de leverancier bij dubbele betaling factuur of van een creditnota
 • Te veel betaalde bedragen
 • Terugvorderingen PWB (project werkingsbudget) bij Onderwijs
 • Terugvordering van bv reiskosten van personeelsleden
 • Recuperatie kosten gemaakt bij inbeslagname van dieren
 • Recuperatie kosten van keuring (EVIV)

 

Uitgesloten:

 • Terugstorting te veel ontvangen subsidie (740000-740100)
 • Recuperatie via verzekeringsmaatschappijen van loonkosten van personeelsleden betrokken bij een (arbeids)ongeval of ander schadegeval (744200)
 • Terugvordering van door derden toegebrachte schade of verlies van goederen (745400)
 • Administratieve en andere boetes (745000)
 • Schadeloosstelling voor verzekerde schade vanwege verzekeringsmaatschappijen (745100)
 • Rechtsplegingsvergoeding (745200)
 • Terugvordering kosten die gepaard gaan met de inning van belastingen e.d. (745300)
 • (Terug)vorderingen van creditnota’s, dubbele betalingen, PWB (onderwijs), … (745900)
 • Recuperatie kosten bij inbeslagname van dieren (745900)
 • Schadevergoeding voor verbreking huurovereenkomst (747200)
 • Verwijlintresten (751000)