768000 Opbrengsten op kwijtschelding na gerechtelijke reorganisaties

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: