762000 Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico’s en kosten

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: