740 Bedrijfssubsidies en compenserende bedragen

Algemeen

Toepassingsgebieden: