745200 Rechtsplegingsvergoeding

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 745200 Rechtsplegingsvergoeding omvat de (forfaitaire) tegemoetkoming in de kosten en het ereloon van de advocaat, betaald door derden wanneer de Vlaamse Overheid door de rechtbank in het gelijk gesteld werd bij geschillen.

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

ER ER omschrijving Dt Ct
416000 Diverse vorderingen X
745200 Rechtsplegingsvergoeding X
Ingesloten:
  • Alle rechtsplegingsvergoedingen, ongeacht welke materie aan de basis van het geschil ligt
Uitgesloten:
  • Administratieve en andere boetes (745000)
  • Schadeloosstelling vanwege verzekeringsmaatschappijen, met uitzondering van loonkosten (745100)
  • Terugvordering kosten die gepaard gaan met de inning van belastingen e.d. (745300)
  • Terugvordering van door derden toegebrachte schade of verlies van goederen (745400)
  •  (Terug)vorderingen van creditnota’s, dubbele betalingen, PWB (onderwijs), … (745900)
  • Verwijlintresten (751000)