717100 Wijzigingen in de bestellingen in uitvoering – toegerekende winst

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: