761 Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa

Algemeen

Toepassingsgebieden: