746100 Auteursrechten

Algemeen
Boeking(enà
Voorbeeld(en)

De economische rekening 746100 Auteursrechten omvat de vergoedingen voor de houders van een auteursrecht, waarbij ze een bepaald gebruik niet kunnen verbieden maar wel recht hebben op een vergoeding. Er zijn verschillen werken waar onder schilderijen, foto’s, tekeningen, literatuur, film, muziek, maar ook webpagina’s, design van meubelen, syllabi, choreografieën en computerprogramma’s, die in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming.

Toepassingsgebieden:

ER

ER omschrijving

Dt

Ct

416000 Diverse vorderingen

X

746100 Auteursrechten

X

Uitgesloten:
  • Aan derden betaalde vergoeding voor het hergebruik van teksten, foto’s, … (613410)