717000 Wijzigingen in de bestellingen in uitvoering – aanschaffingswaarde

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: