740000 Werking- en overige kapitaaltoelagen en soortgelijke inclusief projecten binnen de Vlaamse consolidatiekring

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)
ER ER omschrijving

Dt

Ct

413000 Te ontvangen subsidies, dotaties, toelagen en soortgelijke

X

740000 Werking- en overige kapitaaltoelagen, -subsidies en soortgelijke inclusief projecten binnen de Vlaamse consolidatiekring

X

 

Ingesloten:
  •  Groenestroomcertificaten