760 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen

Algemeen

Toepassingsgebieden: