339000 Gereed product – Geboekte waardeverminderingen

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: