369000 Vooruitbetalingen op voorraadinkopen – Geboekte waardeverminderingen (-)

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: