359000 Onroerende goederen bestemd voor verkoop – Geboekte waardeverminderingen (-)

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: