379000 Bestellingen in uitvoering – Geboekte waardeverminderingen (-)

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: