319000 Hulpstoffen – Geboekte waardeverminderingen (-)

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: