349000 Handelsgoederen – Geboekte waardeverminderingen (-)

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: