350000 Onroerende goederen bestemd voor verkoop – Aanschaffingswaarde

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: