1 Eigen vermogen, voorzieningen voor risico’s, kosten en schulden op meer dan een jaar

Algemeen

Toepassingsgebieden: