140000 Overgedragen winst

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: