164000 Voorzieningen voor overige risico’s en kosten(4)

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: