168800 Buitenlandse uitgestelde belastingen

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: