123 Herwaarderingsmeerwaarden op voorraden

Algemeen
Toepassingsgebieden: