122000 Herwaarderingsmeerwaarden financiële vaste activa (+)

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: