101000 Niet-opgevraagd kapitaal (-)

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: