165000 Voorzieningen voor overige risico’s en kosten

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: