165000 Voorzieningen voor overige risico’s en kosten

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

 

Sommige voorzieningen kunnen toch leiden tot een ESR-matige aanrekening en worden beschouwd als uitzonderingen:

  1. Uitzondering voorzieningen dubieuze debiteuren,
  2. Uitzondering voor gestandaardiseerde waarborgen.