124000 Terugneming van waardeverminderingen op geldbeleggingen

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: