168000 Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: