168200 Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op materiële vaste activa

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: