179901 Overige schulden m.b.t. federale operatoren

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: